İç Ağ Sızma Testi

Açıklama

İç ağ sızma testi, kurumun iç ağında bulunan bilişim sistemlerinin, iç ağa bağlanmış bir saldırgan bakış açısıyla güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesidir. İç ağ sızma testi kapsamında ekibimiz, kurumunuzun iç ağlarında yönettiği her türlü sistemi zafiyet ve mantık hatalarına karşı test etmekte ve bu testler sonucunda tespit edilen güvenlik açıklarını ve çözüm önerilerini raporlamaktadır.